Nositelj projekta
i Korisnik bespovratnih sredstava
iz Europskog socijalnog fonda:

Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, 51 000 Rijeka

Naziv projekta: Razvoj studija fizike uz primjenu HKO – FizKO
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: UP.03.1.1.03.0046
Razdoblje provedbe projekta: 22.3.2019. – 22.3.2022.
Ukupna vrijednost Projekta: 3.991.664,11 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 3.991.664,11 kn

Projektni partneri:

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Klinički bolnički centar Zagreb,
Atos Convergence Creators d.o.o.,
Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

logo

O projektu

Svrha Projekta FizKO je osuvremenjivanje studija fizike u RH i njihovo usklađivanje s budućim potrebama tržišta rada uz primjenu HKO-a.

Ciljevi projekta:

  1. izraditi 4 standarda zanimanja (inženjer fizike, diplomirani inženjer računarske fizike, diplomirani inženjer fizike okoliša, medicinski fizičar) i 3 standarda kvalifikacije (prvostupnik fizike, magistar fizike, magistar istraživačke fizike) u suradnji s poslodavcima,
  2. podnijeti zahtjev za upis standarda u Registar HKO,
  3. uskladiti postojeće studijske programe s razvijenim standardima kvalifikacija,
  4. osposobiti osoblje za kontinuirano usklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada.

Ukupna vrijednost projekta je 3.991.664,11 kn.