Nabava opreme za praktikume i laboratorije na Odjelu za fiziku, Sveučilišta u Rijeci

Spektrofotometar za projektnu nastavu iz fizike okoliša, precizni uređaj za rezanje supstrata … detektor radona, kalibracijski standardi i mikro-igle. Saznajte više

Prva radionica Osposobljavanja za izradu standarda zanimanja i kvalifikacija

U Zagrebu je održana prva radionicaOsposobljavanja za izradu standarda zanimanja i kvalifikacija na kojoj su sudjelovali predstavnici Sveučilišta u Rijeci, predstavnici partnerskih institucija Saznajte više