Izrada SZ medicinski fizičar – 2. sastanak

Na prvom dijelu sastanka održanom 15. rujna 2020. godine koordinator radne skupine, izv. prof. dr. sc. Mihael Makek, izvijestio je kako su prema zaključcima 1. sastanka radne skupine izvršene sljedeće izmjene Saznajte više