Izrada standarda zanimanja (SZ) fizika okoliša (FO) – 6. sastanak

Doc. dr. sc. Robert Peter je prikazao do sada popunjene dijelove obrasca Zahtjeva za upis standarda zanimanja. Doc. dr. sc. Nataša Erceg i prof. dr. sc. Mladen Petravić su predstavili rezultate strateške i sektorske utemeljenosti standarda zanimanja dipl. ing. fizike okoliša. Potrebno je usklađivanje određenih dijelova s ostalim standardima zanimanja u sklopu FizKO projekta. Saznajte više

Webinari na temu uvođenje projektne nastave na studijima fizike

U drugoj polovici svibnja održana su tri webinara u sklopu kojih su održane tri prezentacije na temu uvođenje projektne nastave na studijima fizike. Pritom je poseban naglasak stavljen na rad u naprednim praktikumima u kontekstu pripreme za buduća zanimanja: Saznajte više

Izrada smjernica za transparentnije vrednovanje ishoda učenja na studijima fizike (1. sastanak)

Koordinator radne skupine, izv. prof. dr. sc. Mario Novak je predstavio članovima tima plan te otvorio diskusiju kako bi smjernice trebale izgledati. Svi članovi tima su se izjasnili o predloženom planu rada i dali svoje primjedbe.
 Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) inženjer fizike (IF)_zajednički sastanak proširenih radnih skupina iz Splita, Rijeke i Osijeka

U uvodnom dijelu, koordinator radne skupine za izradu SZ IF, prof. dr. sc. Ivica Aviani prenio je stavove i ideje kolegama koji nisu sudjelovali na sastancima održanim 21. i 24. svibnja.
Proširena radna skupina iz Rijeke priključila se na zajednički sastanak s drugim proširenim skupinama iz Splita i Osijeka radi usuglašavanja oko teksta brošure, ključnih poslova, kompetencija u završnom dokumentu (stavki potrebnih za popunjavanje završnog dokumenta). Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) medicinski fizičar (MF) – 5. sastanak

Koordinator radne skupine, izv. prof. dr. sc. Mihael Makek, ukratko je ponovio osnove metodologije za izradu standarda zanimanja… Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) inženjer fizike (IF)_proširena radna skupina iz Splita– 3. sastanak

U okviru aktivnosti na projektu „Razvoj studija fizike uz primjenu HKO“ (FizKO) održan je sastanak splitske proširene radne skupine zadužene za izradu standarda zanimanja inženjer fizike. Uz izradu prijedloga dokumenata sastanak se održao kao priprema za zajednički sastanak s timovima iz Osijeka i Rijeke, zakazan za 25. svibnja 2021. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer fizike okoliša (FO) – 5. sastanak

Doc. dr. sc. Robert Peter je prikazao do sada popunjene dijelove obrasca Zahtjeva za upis standarda zanimanja. Doc. dr. sc. Nataša Erceg i prof. dr. sc. Mladen Petravić su predstavili rezultate strateške i sektorske utemeljenosti standarda zanimanja dipl. ing. fizike okoliša. Potrebno je usklađivanje određenih dijelova s ostalim standardima zanimanja u sklopu FizKO projekta. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) medicinski fizičar (MF) – 4. sastanak (3. dio)

Na sastanku održanom 7. svibnja 2021. godine, predstavnici partnera poslodavca KBC Zagreb, dr. sc. Hrvoje Hršak i dipl. ing. Juraj Bibić su predstavili prijedloge skupova kompetencija i njihovih naziva. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) inženjer fizike (IF)_proširena radna skupina iz Osijeka 6., 19. i 24. svibnja 2021.

Na temelju popisa vještina (generičke vještine, znanstvene i tehničke vještine, komunikacijske vještine, profesionalne vještine na radnom mjestu) nužnih za zanimanje Inženjer fizike te iz podataka dobivenih anketiranjem poslodavaca, izrađene su odgovarajuće kompetencije. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) medicinski fizičar (MF) – 4. sastanak (2. dio)

Na temelju rasprave s prvog dijela sastanka, predstavnica PMF-a u Zagrebu, prof. dr. sc. Tamara Nikšić je pripremila tablicu u kojoj je prikazano koje su kompetencije nužne za obavljanje pojedinog ključnog posla te je radna skupina diskutirala o vezi ključnih poslova i kompetencija iz ovog aspekta. Saznajte više