Nositelj projekta
i Korisnik bespovratnih sredstava
iz Europskog socijalnog fonda:

Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, 51 000 Rijeka

Naziv projekta: Razvoj studija fizike uz primjenu HKO – FizKO
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: UP.03.1.1.03.0046
Razdoblje provedbe projekta: 22.3.2019. – 22.3.2022.
Ukupna vrijednost Projekta: 3.991.664,11 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 3.991.664,11 kn

Projektni partneri:

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Klinički bolnički centar Zagreb,
Atos Convergence Creators d.o.o.,
Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Preuzmite dokumente