Izrada standarda zanimanja (SZ) medicinski fizičar (MF) – 4. sastanak (1. dio)

30. travnja 2021.

Koordinator radne skupine, izv. prof. dr. sc. Mihael Makek, ukratko je objasnio sljedeće korake u izradi standarda zanimanja:

  • pridruživanje kompetencija ključnim poslovima;
  • definiranje skupova kompetencija.

Nadalje, M. Makek je objasnio kojih načela se treba držati pri pridruživanju kompetencija ključnim poslovima i definiranju skupova kompetencija, što je opširnije opisano u metodologiji za izradu standarda zanimanja. Zatim se pristupilo pridruživanju kompetencija ključnim poslovima. M. Makek je pripremio tablicu u kojoj je za svaku kompetenciju trebalo sa padajućeg izbornika odabrati pripadajuće ključne poslove. Pri tome su svi članovi sudjelovali u diskusiji. Predstavnici partnera poslodavca KBC Zagreb, dr. sc. Hrvoje Hršak i dipl. ing. Juraj Bibić, su pojasnili zašto su neke kompetencije nužne za obavljanje određenog posla u bolničkom radu, a oni s istraživačkim i nastavnim iskustvom koje su kompetencije nužne za rad u istraživanju ili edukaciji.