Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer računarske fizike (RF) – 5. sastanak radne skupine (2. dio)

30. travnja 2021.

Voditelj radne skupine, prof. dr. sc. Ante Bilušić je upoznao članove radne skupine sa zaključcima sastanka projektnog tima, održanog sredinom travnja. Članovi radne skupine su se složili kako je zadani rok za završetak izrade Zahtjeva za izradu standarda zanimanja (Zahtjev) do 30. lipnja 2021. godine, realan. Članovi su također obaviješteni o webinarima predviđenima u sklopu projektnog Elementa 3: Unaprjeđenje nastavne djelatnosti na studijskim programima fizike, čije je održavanje planirano za kraj svibnja u organizaciji PMF-a u Zagrebu. Kad ih primi, prof. Bilušić će proslijediti poveznice članovima radne skupine.

U nastavku sastanku članovi skupine su raspravili napisane tekstove napisane u poglavljima A i B Zahtjeva (Strateška i Sektorska utemeljenost). Zaključeno je da se rad na dokumentu nastavi sljedećim ritmom:

  • svaka radna podskupina zadužena za pojedino poglavlje (Strateška utemeljenost: A. Bilušić,
  1. Jelovica Badovinac i I. Ursa; Sektorska utemeljenost: D. Jakus, M. Kovač, P. Stipanović, L. Zoranić) će do 17. svibnja 2021. godine usuglasiti završne verzije tekstova;
  • do sljedećeg sastanka radne skupine, članovi radnih podskupina kritički će pročitati tekstove

koje je napisala druga radna podskupina.

Utvrđeno je kako se sastavi radnih podskupina nisu mijenjali i u pripremi teksta za poglavlje C – Analitička utemeljenost: prof. dr. sc. Bilušić, doc. dr. sc. Jelovica Badovinac i gđa. Ursa su zaduženi za potpoglavlje „Prikazati analitičku relevantnost predloženog standarda zanimanja”, a gosp. Jakus, doc. dr.sc. M. Kovač, doc. dr. sc. Stipanović i izv. prof. dr. sc.. Zoranić su zaduženi za potpoglavlje „Opisati utemeljenost standarda zanimanja na temelju odabranih pokazatelja tržišta rada“. Zaključeno je kako tekstovi trebaju biti pripremljeni do sljedećeg sastanka radne skupine.

Sljedeći sastanak radne skupine će se održati 4. lipnja 2021. godine, nakon navedenih webinara koji će se održati u sklopu Elementa 3.

  1. Zoranić je članove radne skupine izvijestila o webinarima koji su održani u sklopu Elementa 2 – Unaprjeđenje postupaka osiguravanja kvalitete na studijskim programima fizike, koje je održala doc. dr. sc. Ana Sušac s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu:

1) Povezanost vrednovanja s očekivanim ishodima učenja i načinom poučavanja.

2) Formativno i sumativno vrednovanje u sveučilišnoj nastavi fizike.

3) Razvoj samovrednovanja kod studenata fizike.