Izrada standarda zanimanja (SZ) inženjer fizike (IF) – 3. sastanak proširene radne skupine iz Rijeke (2. dio)

1. travnja 2021.

Radna skupina sa Sveučilišta u Rijeci razrađivala je popis kompetencija za SZ IF koji je u preliminarnoj verziji predstavljen na prvom dijelu on-line sastanka, održanom 31. ožujka 2021. Razrada popisa se temeljila na rezultatima ankete poslodavaca i prethodno definiranom popisu znanja za SZ IF. Svi članovi radne skupine aktivno su sudjelovali u konstruktivnoj diskusiji.

U konačnici su definirane 32 pojedinačne kompetencije, razvrstane u 7 skupova kompetencija:

  1. poznavanje, formuliranje i samostalna primjena osnovnih fizičkih pojmova i koncepata;
  2. poznavanje, formuliranje i samostalno primjenjivanje fizičkih zakona, modela i teorija;
  3. primjena analitičkih i numeričkih alata relevantnih za rješavanje problema u fizici;
  4. izvođenje eksperimentalnih mjerenja;
  5. prikupljanje, organizacija, analiza i interpretacija podataka;
  6. suradnja i komuniciranje u fizici;
  7. sposobnost osobnog i profesionalnog razvoja u struci.