Izrada standarda zanimanja (SZ) medicinski fizičar (MF) – 4. sastanak (3. dio)

7. svibnja 2021.

Na sastanku održanom 7. svibnja 2021. godine, predstavnici partnera poslodavca KBC Zagreb, dr. sc. Hrvoje Hršak i dipl. ing. Juraj Bibić su predstavili prijedloge skupova kompetencija i njihovih naziva. Koordinator skupine, izv. prof. dr. sc. Mihael Makek, je predstavio prijedloge pripremljene s prof. dr. sc. Tamarom Nikšić. Prijedlozi skupova tj. obuhvata kompetencija su usuglašeni, kao i njihovi nazivi. Za neke nazive dane su alternative. Napravljen je preliminarni popis skupova kompetencija, koji sadrži 15 skupova. Zaključeno je da će se na iduće sastanku predstaviti konačan popis skupova kompetencija.