Izrada standarda zanimanja (SZ) inženjer fizike (IF) – radne skupine iz Rijeke, Splita i Osijeka – zajednički sastanak proširene skupine

31. ožujka 2021.

Nastavak drugog sastanka je, pod koordinacijom prof. dr. sc. Ivice Avianija, uključivao radne skupine iz Rijeke, Osijeka i Splita. Na početku sastanka, voditelj projekta prof. dr. sc. Mladen Petravić je napomenuo da se sastanci proširene radne skupine trebaju održavati na razini odjelskih timova i da je koordinacija timova dobro došla. Predložio je da se zajednički sastanci vode kao prošireni sastanci odjelskih timova.

U nastavku sastanka, skupine su predstavile dokumente pripremljene na način dogovoren na sastanku održanom 16. prosinca 2020. godine.

Predstavnica Sveučilišta u Rijeci, doc. dr. sc. Diana Mance predstavila je prijedlog znanja relevantnih za zanimanje inženjera fizike i kriterije prema kojima je riječka radna skupina odabrala ta znanja, a doc. dr. sc. Nataša Erceg dodatno je pojasnila tekst strateške utemeljenosti zanimanja kojeg je izradila ta radna skupina.

Predstavnik Sveučilišta u Osijeku, doc. dr. sc. Zvonko Glumac detaljno je predstavio na koji je način osječka radna skupina predložila vještine potrebne za standard zanimanja inženjer fizike.

Predstavnik PMF-a u Splitu, doc. dr. sc. Stipanović je detaljno objasnio na koji način su odabrani ključni poslovi za standard zanimanja te ukazao na važnost povezanosti poslova sa znanjima i vještinama, kako bi se kvalitetno definirale kompetencije. Koordinator skupine, prof. dr. sc. Aviani je objasnio probleme s većim brojem odgovora na pojedina pitanja u anketi te način na koji je I. Ursa sastavila konačnu verziju izvještaja ankete koji se odnosi na analizu anketiranih poslodavaca i zaposlenika.

Kroz raspravu u kojoj su sudjelovali: prof. dr. sc. Bilušić, doc. dr. sc. Mance, prof. dr. sc.  Dželalija, prof. dr. sc. Petravić, doc. dr. sc. Erceg, doc. dr. sc. Stipanović, prof. dr. sc. Jurdana-Šepić, doc. dr. sc.  Glumac i prof. dr. sc. Aviani, došlo se do zaključka da je u ovom trenutku koordinaciju izrade kompetencija za standard zanimanja najbolje prepustiti predstavnicima timova (D. Mance, Z. Glumac i P. Stipanović). Prijedlog je da se nakon sastanaka odjelskih radnih skupina oni redovito sastaju i usklađuju stajališta kako bi se što efikasnije došlo do zajedničkog prijedloga potrebnih kompetencija. Predviđaju se još najmanje dva sastanka cjelovite proširene radne skupine na kojoj bi svi zajedno prolazili kroz pojedine dijelove dokumenta.

Do idućeg zajedničkog sastanka, koji se planira za prvu polovicu svibnja, dogovoreno je sljedeće da:

  • održati barem dva sastanka odjelskih radnih skupina;
  • predstavnici timova D. Mance, Z. Glumac i P. Stipanović održati sastanke koordinacije prema dinamici sastanaka odjelskih timova;
  • objediniti sve postojeće tekstove u obrazac zahtjeva za upis standarda zanimanja (I. Aviani).