Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer računarske fizike (RF) – 5. sastanak radne skupine (1. dio)

9. travnja 2021.

Sukladno dogovoru s prethodnog sastanka, održanog krajem ožujka, članovi radne skupine su dali kritički osvrt na dokumente i podatke potrebne za popunjavanje pojedinih poglavlja u Zahtjevu za izradu standarda zanimanja:

Strateška utemeljenost:

  • gđa. Ivana Ursa – za naziv strateškog dokumenta iz kojeg je razvidna potreba za novim standardom zanimanja;
  • prof. dr. sc. Ante Bilušić – na dodatne dokumente koji su relevantni za utvrđivanje utemeljenosti prijedloga;
  • doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac – opisana je relevantnost standarda zanimanja na temelju odabranih strateških dokumenata.

 

Sektorska utemeljenost:

  • izv. prof. dr. sc. Larisa Zoranić – za profil sektora;
  • doc. dr. sc. Petar Stipanović i doc. dr. sc. Marko Kovač – prikazali su utemeljenost standarda zanimanja na Profilu sektora;
  • izv. prof. dr. sc. Larisa Zoranić – opisana je utemeljenost standarda zanimanja na temelju odabranih pokazatelja tržišta rada.

Nakon predstavljanja pojedinog sudionika slijedile su rasprave svih prisutnih.

 

Dogovoreno je da se do sljedećeg sastanka, koji će se održati 30. travnja 2021. godine, rad na pripremi Zahtjeva za izradu standarda zanimanja nastavi u dvije podskupine: onu zaduženu za izradu poglavlja Strateška utemeljenost koje čine A. Bilušić, I. Ursa i I. Jelovica Badovinac, dok će se L. Zoranić, P. Stipanović, M. Kovač i D. Jakus međusobno koordinirati pri pisanju poglavlja Sektorska utemeljenost.