Treći sastanak projektnog tima

15. travnja 2021.

Članovi projektnog tima održali su on-line sastanak, predviđen u Elementu PM Upravljanje projektom i administracija. Nakon uvodne riječi, voditelj projekta prof. dr. sc. Mladen Petravić, nastavio je s dosad odrađenim i onim što je još potrebno odraditi u okviru Projekta. Napomenuo je kako nakon odrađene dvodnevne radionice osposobljavanja za izradu standarda zanimanja u Zagrebu 2019. godine, organizator PMF u Zagrebu treba organizirati i radionicu osposobljavanja za izradu standarda kvalifikacija čim je prije moguće. Prije toga potrebno je završiti sa standardima zanimanja.

Također, projektom su predviđeni recenzenti za svaki standard zanimanja (SZ) i standard kvalifikacija (SKV). Prijedlog je da se krene s traženjem navedenih stručnjaka koji bi pregledali i korigirali završne dokumente prije predaje Zahtjeva za izradu SZ i SKV.

Voditelj projekta podsjetio je na cjelokupan proces nabave opreme Korisnika i Partnera u sklopu projekta te izvršen prijenos vlasništva. Pritom je izrazio zadovoljstvo što je sve provedeno bez većih poteškoća.

Osim mrežne stranice projekta, logotipa, RollUp-a, zastavica i naljepnica, potrebno je još izraditi promotivne brošure.

Koordinatori radnih skupina, prof. dr. sc. Ivica Aviani, prof. dr. sc. Ante Bilušić, doc. dr. sc. Diana Mance, te predstavnik projektnog tima u Osijeku, doc. dr. sc. Zvonko Glumac, u ime doc. dr. sc. Daria Hrupeca i predstavnik projektnog tima u Zagrebu, prof. dr. sc. Mirko Planinić, u ime doc. dr. sc. Mihaela Makeka, detaljno su iznijeli što je do sada napravljeno i što je preostalo za napraviti prije izrade Zahtjeva za upis SZ u registar HKO.

Kako se bliži kraj projekta potrebno je ubrzati sa sastancima radnih skupina za izradu SZ kako bi se odradila radionica osposobljavanja za izradu SKV te započeli sastanci radnih skupina predviđenih za izradu SKV. Voditelj projekta predložio je rok do 1. srpnja 2021. godine. Tad bi trebali biti svi sastanci održani i ispunjen obrazac Zahtjeva za upis SZ koji bi zatim poslao na pregled stručnjaku za Metodologiju, prof. Marušiću s kojim je Ugovor već sklopljen. Isti stručnjak trebao bi pomoći u izradi Zahtjeva za izradu SKV, kad bude gotov. Nakon rasprave su predloženi rokovi jednoglasno prihvaćeni.

Krajem rujna 2021. godine, Zahtjev bi se poslao odabranom recenzentu na pregled kako bi u listopadu SZ bio spreman za postupak predavanja i vrednovanja u Registar HKO. Nakon izrađenog završnog dokumenta, organizirala bi se radionica osposobljavanja za izradu SKV. Prof. Planinić predložio je rujan. U međuvremenu bi se krenulo sa sastancima radnih skupina za izradu SKV.

U diskusiji u kojoj su sudjelovali svi sudionici sastanka, istaknuto je sljedeće.

Zbog epidemije bolesti COVID-19 sastanci radnih skupina održavani su on-line pa su sredstva predviđena za troškove putovanja trenutno neiskorištena. Njima bi se pokrio nedostatak sredstava u pojedinim stavkama (porast plaća sudionika, plaća administratora, pogrešno predviđeni broj sati pojedinih aktivnosti, itd.).

Prilikom prijave projekta planirano je održavanje trodnevnih webinara u sklopu Elementa 2. i Elementa 3. Za sudionike webinara iz Elementa 2. predviđena su tri dana, dok je za sudionike webinara iz Elementa 3. greškom upisano da su predviđena dva dana umjesto planiranih tri, koliko traju webinari.

Zato će se dio neiskorištenih sredstva iz stavki troškova putovanja i dnevnica predviđenih za odlazak na sastanke vezane za izradu SZ, preraspodijeliti u stavke troška sudionika koji će sudjelovati na trodnevnim webinarima u sklopu Elementa 3.

Nadalje, doc. dr. sc. Dalibor Paar, s PMF-a u Zagrebu predviđen je za sudjelovanje na samo jednom sastanku, od ukupno šest, za izradu SZ dipl. inženjer računarske fizike. Zato su prof. Petravić i prof. Bilušić utvrdili kako bi bilo korisno u navedenoj Obavijesti provesti preraspodjelu sredstava i u stavku troška doc. Paara, čije znanje i iskustvo pridonosi izradi tog SZ.

U okviru projekta planirano je održavanje webinara u Elementu 2: Unaprjeđenje postupaka osiguravanja kvalitete na studijskim programima fizike i Elementu 3: Unaprjeđenje nastavne djelatnosti na studijskim programima fizike. Organizator je PMF u Zagrebu, a koordinatori tih radionica prof. dr. sc. Tamara Nikšić (vrednovanje ishoda učenja te izrada, implementacija i prezentacija smjernica) i doc. dr. sc. Dalibor Paar (uvođenje projektne nastave te izrada, implementacija i prezentacija smjernica). Dogovoreno je da se krajem travnja održe webinari iz Elementa 2., dok su webinari iz Elementa 3. predloženi za drugu polovicu svibnja.

Za planirane trodnevne webinare u sklopu Elementa 3., organizator PMF-u Zagrebu planira angažirati tri webinar stručnjaka iz Slovenije.

U cilju što kvalitetnijeg stjecanja znanja kroz te webinare, prof. Aviani predlaže da, osim teoretskog dijela, slovenski stručnjaci iznesu što više primjera iz njihovog obrazovanja.

Vezano za izradu promotivnih brošura koje opisuju ciljeve i rezultate projekta s oznakom vidljivosti projekta i EU financiranja raspravljeno je o tekstu i informacijama koje će se uključiti u brošuru. Prof. Petravić je zamolio predstavnike s partnerskih institucija da pošalju kraći tekst koji opisuje pojedini SZ i SKV te fotografije projektnih timova.

Prof. Aviani predložio je da se osim informacija o projektu sastavi tekst kojim bi se potaknuli studenti za upis na studije fizike i navede nekoliko rečenica o karijerama osoba koje su postigle zapažen uspjeh u fizici.

Osim brošura moguće je organizirati i Okrugli stol s temom zapošljivosti fizičara. Pritom je potrebno provjeriti kako se može organizirati u vrijeme pandemije na sve četiri institucije. Prof. Aviani je predložio da se poveća vidljivost na način da se pozovu novinari. S obzirom da je fizika deficitarno zanimanje to bi moglo biti aktualna tema za novinare koji bi zatim informirali javnost.

Na pitanje prof. Bilušića hoće li se sve stići odraditi na vrijeme, prof. Petravić je izjavio kako ne bi trebalo biti problema ako se ubrza dinamika sastanaka radnih skupina za izradu SKV. Također, predložio je PMF-u u Zagrebu da radionicu osposobljavanja za izradu SKV organizira ranije, već u lipnju ili srpnju kako bi se osigurala pravovremenost provedbe projektnih aktivnosti.

Prof. Petravić napomenuo je da kad projekt formalno završi 28. ožujka 2022., nije moguće produžavati trajanje projekta, unatoč pandemiji COVID-19. Ali moguće je mijenjati trajanje pojedinih Elemenata unutar same provedbe projekta.