Izrada standarda zanimanja (SZ) inženjer fizike (IF) – proširena radna skupina iz Splita – 2. sastanak (1. dio)

29. ožujka 2021.

Uz izradu prijedloga dokumenata, sastanak je bio priprema za zajednički sastanak s timovima iz Osijeka i Rijeke, zakazan za 31. ožujka 2021. godine.

Gđa. Ivana Ursa je obrazložila kako je objedinila izvještaje anketa svih projektnih timova, napravila analizu zadnjeg dijela ankete te je dodala u prijedlog završnog dokumenta.

Član radne skupine, doc. dr. sc. Marko Kovač je objasnio na koji način je dopunjen dokument vezan za Analitičku utemeljenost, a doc. dr. sc. Petar Stipanović je detaljno objasnio na koji način su odabrani ključni poslovi za standard zanimanja. Također je ukazao na važnost povezanosti poslova sa znanjima i vještinama, kako bi se kvalitetno definirale kompetencije.

Prof. dr. sc. Bilušić je objasnio način na koji radi grupa za standard zanimanja diplomirani inženjer računarske fizike i što je dosad napravljeno. Pregledao je dokumente koje su izradili radne skupine za izradu SZ IF u Rijeci i Osijeku te nije imao bitne primjedbe na njihov rad. Smatra da je važno dokumente objediniti kako bi se dobila potpuna slika.

Kroz raspravu, u kojoj su sudjelovali svi sudionici sastanka, raspravljalo se o načinima povezivanja ključnih znanja, vještina i poslova kako bi se zatim definirale kompetencije.

Koordinator radne skupine, prof. dr. sc. Ivica Aviani izvijestio je sudionike o razgovoru s voditeljem projekta, prof. dr. sc. Mladenom Petravićem, s kojim se je dogovorio da koordinatori skupina vode evidenciju broja sati koji se koriste za svaku pojedinu projektnu stavku troška. Na taj način će se dnevnici rada ispravno popunjavati, a svi sati će se optimalno iskoristiti.

Zaključeno je kako treba ubrzati sa sastancima te povećati broj sastanaka skupine, na najmanje dva sastanka mjesečno, kako bi se do ljeta uspješno pripremio konačni prijedlog standarda zanimanja inženjer fizike.