Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer računarske fizike (RF) – 4. sastanak radne skupine (2. dio)

26. ožujka 2021.

Na drugom dijelu četvrtog sastanka, analizirana su i diskutirana pojedina poglavlja u Zahtjevu za izradu standarda zanimanja te je dogovorena podjela zadataka u pripremi pojedinih poglavlja na sljedeći način:

Strateška utemeljenost:

  • naziv strateškog dokumenta iz kojeg je razvidna potreba za novim standardom zanimanja:

predstavnica partnerske institucije poslodavca Atos, gđa. Ivana Ursa;

  • dodatni dokumenti koji su relevantni za utvrđivanje utemeljenosti prijedloga: prof. dr. sc. Ante Bilušić;
  • opisati relevantnost standarda zanimanja na temelju odabranih strateških dokumenata:

predstavnica Sveučilišta u Rijeci, doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac.

 

Sektorska utemeljenost:

  • profil sektora: predstavnica PMF-a u Splitu, izv. prof. dr. sc. Larisa Zoranić i predstavnik partnerske institucije poslodavca Atos, gosp. Denis Jakus;
  • prikazati utemeljenost standarda zanimanja na Profilu sektora: predstavnici PMF-a u Splitu, doc. dr. sc. Petar Stipanović i doc. dr. sc. Marko Kovač;
  • opisati utemeljenost standarda zanimanja na temelju odabranih pokazatelja tržišta rada:

izv. prof. dr. sc. Zoranić.

U drugom dijelu sastanka nastavilo se s raspravom o ključnim poslovima, znanjima i vještinama te ih se kroz raspravu dodatno bolje definiralo.