Nositelj projekta
i Korisnik bespovratnih sredstava
iz Europskog socijalnog fonda:

Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, 51 000 Rijeka

Naziv projekta: Razvoj studija fizike uz primjenu HKO – FizKO
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: UP.03.1.1.03.0046
Razdoblje provedbe projekta: 22.3.2019. – 22.3.2022.
Ukupna vrijednost Projekta: 3.991.664,11 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 3.991.664,11 kn

Projektni partneri:

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Klinički bolnički centar Zagreb,
Atos Convergence Creators d.o.o.,
Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Opis projekta

Sažetak

Predloženim projektom FizKo uskladit će se postojeći studijski programi fizike s potrebama tržišta rada izradom četiri standarda zanimanja i tri standarda kvalifikacija u skladu s načelima HKO. Razvojem i osiguranjem kvalitete studijskih programa unaprijedit će se nastavna djelatnost, te ojačati kompetencije nastavnog i nenastavnog osoblja s institucija Prijavitelja i Partnera za primjenu rezultata projekta na druge studijske programe. Projektom će se povećati mobilnost studenata i njihova kompetitivnost na tržištu rada.