Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer fizike okoliša (FO) – 4. sastanak radne skupine_2. dio

Na drugom dijelu sastanka održanom 26. travnja 2021. godine, nastavljen je rad na popisu kompetencija za SZ FO. Saznajte više

Treći sastanak projektnog tima

Članovi projektnog tima održali su on-line sastanak, predviđen u Elementu PM Upravljanje projektom i administracija. Nakon uvodne riječi, voditelj projekta prof. dr. sc. Mladen Petravić, nastavio je s dosad odrađenim i onim što je još potrebno odraditi u okviru Projekta. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer računarske fizike (RF) – 5. sastanak radne skupine (1. dio)

Sukladno dogovoru s prethodnog sastanka, održanog krajem ožujka, članovi radne skupine su dali kritički osvrt na dokumente i podatke potrebne za popunjavanje pojedinih poglavlja u Zahtjevu za izradu standarda zanimanja… Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) inženjer fizike (IF) – 3. sastanak proširene radne skupine iz Rijeke (2. dio)

Radna skupina sa Sveučilišta u Rijeci razrađivala je popis kompetencija za SZ IF koji je u preliminarnoj verziji predstavljen na prvom dijelu on-line sastanka, održanom 31. ožujka 2021. Razrada popisa se temeljila na rezultatima ankete poslodavaca i prethodno definiranom popisu znanja za SZ IF. Svi članovi radne skupine aktivno su sudjelovali u konstruktivnoj diskusiji. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) inženjer fizike (IF) – radne skupine iz Rijeke, Splita i Osijeka – zajednički sastanak proširene skupine

Nastavak drugog sastanka je, pod koordinacijom prof. dr. sc. Ivice Avianija, uključivao radne skupine iz Rijeke, Osijeka i Splita. Na početku sastanka, voditelj projekta prof. dr. sc. Mladen Petravić je napomenuo da se sastanci proširene radne skupine trebaju održavati na razini odjelskih timova i da je koordinacija timova dobro došla. Predložio je da se zajednički sastanci vode kao prošireni sastanci odjelskih timova. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) inženjer fizike (IF) – proširena radna skupina iz Splita – 2. sastanak (1. dio)

Uz izradu prijedloga dokumenata, sastanak je bio priprema za zajednički sastanak s timovima iz Osijeka i Rijeke, zakazan za 31. ožujka 2021. godine. Gđa. Ivana Ursa je obrazložila kako je objedinila izvještaje anketa svih projektnih timova, napravila analizu zadnjeg dijela ankete te je dodala u prijedlog završnog dokumenta. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer računarske fizike (RF) – 4. sastanak radne skupine (2. dio)

Na drugom dijelu četvrtog sastanka, analizirana su i diskutirana pojedina poglavlja u Zahtjevu za izradu standarda zanimanja te je dogovorena podjela zadataka u pripremi pojedinih poglavlja na sljedeći način… Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer računarske fizike (RF) – 4. sastanak radne skupine (1. dio)

Na prvom dijelu četvrtog sastanka održanog 15. ožujka 2021. godine, sudionici su analizirali i raspravljali o međusobnim vezama između ključnih poslova, znanja i vještina, o procjeni veze između navedenih znanja i vještina te kapaciteta hrvatskih studija fizike za njihovu implementaciju u standarde kvalifikacija. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer računarske fizike (RF) – 3. sastanak_2. dio i 4. sastanak_1. dio

5. ožujka nastavljen je treći sastanak radne skupine za izradu SZ diplomirani inženjer računarske fizike. Na tom on-line sastanku diskutirani su i usuglašeni konačni prijedlozi ključnih poslova, znanja i vještina te njihovog grupiranja, a na temelju prijedloga grupiranja predloženih na sastanku održanom 26. veljače 2021. godine. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer računarske fizike (RF) – 3. sastanak radne skupine (2. dio)

Na drugom dijelu trećeg sastanka održanog 5. ožujka 2021. godine, članovi radne skupine najprije su raspravljali, a zatim usuglasili konačne prijedloge ključnih poslova, znanja i vještina. Temeljni prijedlozi grupiranja su izneseni na prvom dijelu sastanka održanom 26. veljače 2021. godine. Saznajte više

Izrada SZ inženjer fizike (IF) – proširena radna skupina iz Rijeke – 2. sastanak

Na prvom dijelu sastanka održanom 26. studenoga 2020. godine, članovi riječke radne skupine, prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić i izv. prof. dr. sc. Aleš Omerzu predstavili su rezultate i analizu ankete za SZ IF vezano uz znanja i razinu stručnosti. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer računarske fizike (RF) – 2. i 3. sastanak

Na sastanku održanom 22. veljače, analizirani su ključni poslovi, znanja i vještine u kontekstu njihovog uklapanja u popis kompetencija te grupiranja kompetencija u skupove. Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) diplomirani inženjer fizike okoliša (FO) – 4. sastanak_1. dio

U uvodnom dijelu sastanka održanom 23. veljače, članovima radne skupine prezentirane su osnovne napomene o kompetencijama. U svrhu što boljeg sastavljanja popisa kompetencija i što kvalitetnije diskusije, sudionicima sastanka su prezentirani dijelovi članaka o fizici okoliša, o području zanimanja fizičara koji se bave okolišem, kao i studijski programi fizike okoliša sa Sveučilišta u Bremenu (SR Njemačka) i Sveučilišta u Washingtonu (SAD). Saznajte više

Izrada SZ diplomirani inženjer fizike okoliša (FO) – 3. sastanak

Sudionici sastanka radne skupine za izradu SZ diplomirani inženjer fizike okoliša detaljno su upoznati s Metodologijom za izradu standarda zanimanja. U skladu s Metodologijom za izradu standarda zanimanja definirane su teme i ciljevi budućih sastanaka radne skupine. Članovi radne skupine upoznati su sa zahtjevima za izradu popisa kompetencija i u skladu s time ponovo su razmatrani izrađeni popisi znanja i vještina za SZ FO. Saznajte više

Izrada SZ inženjer fizike (IF) – uža radna skupina – 3. dio sastanka

Članovi uže radne skupine za izradu SZ IF iz Rijeke, Osijeka i Splita su, prema dogovoru s prethodnog sastanka uže radne skupine održanom 20. studenoga 2020. godine, pripremili tražene dokumente. Saznajte više

Izrada SZ inženjer fizike (IF) – proširena radna skupina iz Splita – 1. sastanak

Na prvom dijelu sastanka održanom 8. prosinca 2020., koordinator splitske radne skupine, prof. dr. sc. Ivica Aviani, izvijestio je o radu i zaključcima uže radne skupine za izradu SZ IF te podijelio zadatke članovima proširene radne skupine Saznajte više

Izrada SZ diplomirani inženjer računarske fizike (RF) – 2. sastanak (1. dio)

Temeljem zaključaka s prethodnog sastanka, članovi radne skupine su analizirali dodatne ključne poslove koji u anketama nisu istaknuti kao važni, ali su ipak bitni za standard zanimanja (SZ) diplomirani inženjer računarske fizike, te razmotrili izmjene odnosno dodatne kriterije grupiranja skupina ključnih poslova te znanja i vještina. Saznajte više