Izrada SZ inženjer fizike (IF) – proširena radna skupina iz Rijeke – 1. sastanak

Na prvom dijelu sastanka održanom 19. studenoga 2020. godine sudionici su upoznati s Metodologijom izrade standarda zanimanja i osnovnim zadaćama (obrada anketa, izrada popisa ključnih poslova, znanja, vještina i kompetencija, pridruživanje kompetencija i ključnih poslova, određivanje opisa zanimanja i uvjeta rada) te s provedenom anketom o standardu zanimanja, razinom stručnosti u obavljanju ključnog posla te stručnosti u pojedinom znanju i vještini. Saznajte više

Izrada SZ medicinski fizičar (MF) – 3. sastanak

Na prvom dijelu sastanka, koordinator radne skupine izv. prof. dr. sc. Mihael Makek, ukratko je ponovio osnove metodologije za izradu standarda zanimanja (SZ). Kao prvi zadatak izradi SZ postavljeno je stvaranja popisa kompetencija. Saznajte više

Izrada SZ diplomirani inženjer računarske fizike (RF) – 1. sastanak (2. dio)

Nakon prvog dijela sastanka održanog u srpnju, na drugom dijelu sastanka provela se završna analiza rezultata anketa provedenih među poslodavcima u kojoj su istaknuti ključni poslovi, znanja i vještine koje poslodavci smatraju relevantnima. Pri tome se radna skupina vodila sljedećim kriterijima Saznajte više

Izrada SZ inženjer fizike – uža radna skupina – 2. dio sastanka

Na drugom dijelu sastanka održanom 20. studenoga 2020. godine, voditelj projekta prof. dr. sc. Mladen Petravić ponovo je podsjetio prisutne na dopis poslan Hrvatskoj gospodarskoj komori i na činjenicu da se spomenute institucije još uvijek nisu očitovale o dopisu. Saznajte više

Izrada SZ diplomirani inženjer fizike okoliša (FO) – 2. sastanak

Na prvom dijelu sastanka održanom 17. studenoga 2020. godine sudionici su predstavili analize ključnih poslova, znanja i vještina koji će biti uvršteni u prijedlog standarda zanimanja. Saznajte više

Izrada SZ medicinski fizičar – 2. sastanak

Na prvom dijelu sastanka održanom 15. rujna 2020. godine koordinator radne skupine, izv. prof. dr. sc. Mihael Makek, izvijestio je kako su prema zaključcima 1. sastanka radne skupine izvršene sljedeće izmjene Saznajte više

Izrada standarda zanimanja (SZ) – prvi sastanci radnih skupina

Na Sveučilištu u Rijeci, PMF-u u Zagrebu i PMF-u u Splitu održani su prvi on-line sastanci radnih skupina namijenjeni za izradu četiri standarda zanimanja. Saznajte više

Drugi sastanak projektnog tima – Drugi dio

Članovi projektnog tima održali su drugi dio on-line sastanka projektnog tima. Kako bi se izbjegla veća okupljanja, predloženo je da se sastanci radnih skupina za izradu pojedinog SZ održavaju on-line, putem odgovarajuće aplikacije, s čime su se složili svi prisutni. Saznajte više

Javna nabava – Grupe I., II. i IV.

Sveučilište u Osijeku i PMF u Splitu, ovlastili su PMF u Zagrebu da kao Naručitelj, u njihovo ime i za njihov račun, provede postupak Javne nabave.
21.10. 2019. objavljen je postupak javne nabave male vrijednosti na EOJN. Saznajte više

Jednostavna nabava – Grupa III.

Tijekom postupka Javne nabave utvrđeno da su pristigle ponude za sve grupe osim Grupe 3. pa je za navedenu Grupu pokrenut postupak jednostavne nabave. Saznajte više

Drugi sastanak projektnog tima – Prvi dio

Godinu dana od posljednjeg sastanka projektnog tima (održanog u Rijeci, 29. travnja 2020., Element PM. Upravljanje projektom i administracija), članovi projektnog tima održali su drugi po redu sastanak putem aplikacije Google meet kako bi se utvrdilo što je napravljeno i na koje probleme se nailazilo u proteklih godinu dana. Saznajte više

Nabava opreme za praktikume i laboratorije na Odjelu za fiziku, Sveučilišta u Rijeci

Spektrofotometar za projektnu nastavu iz fizike okoliša, precizni uređaj za rezanje supstrata … detektor radona, kalibracijski standardi i mikro-igle. Saznajte više

Prva radionica Osposobljavanja za izradu standarda zanimanja i kvalifikacija

U Zagrebu je održana prva radionicaOsposobljavanja za izradu standarda zanimanja i kvalifikacija na kojoj su sudjelovali predstavnici Sveučilišta u Rijeci, predstavnici partnerskih institucija Saznajte više

Prvi sastanak projektnog tima

Prvi sastanak projektnog tima održao se u Rijeci 29. – 30. travnja 2019. Na sastanku, na kojem su prisustvovali predstavnici Korisnika i partnerskih institucija PMF Zagreb, PMF Split i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Saznajte više

Potpis ugovora

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., potpisali su Sveučilište u Rijeci kao Korisnik bespovratnih sredstava i Posrednička tijela Saznajte više